ارتباط با کارشناسان...
ارتباط با کارشناسان...
FeedExpo 2023

شرکت بهدام رشد خراسان در هفتمین همایش بین المللی و نمایشگاه جانبی خوراک دام ، طیور و آبزیان فیداکسپو 1401 ( FeedExpo 2023 ) حضور گرم به عمل آورد...