ارتباط با کارشناسان...
ارتباط با کارشناسان...

نمایشگاه دام و طیور و آبزیان قزوین 1401

در یازدهمین نمایشگاه دام و طیور وآبزیان قزوین، میزبان شما هستیم.
تاریخ: 3 الی 6 آبان ماه
ساعت بازدید: 15 الی 21
شهرک نمایشگاه های بین المللی استان قزوین