ارتباط با کارشناسان...
ارتباط با کارشناسان...
نمایشگاه دام و طیور تبریز 1401

نمایشگاه دام و طیور تبریز 1401

در بیستمین نمایشگاه دام و طیور تبریز میزبان شما عزیزان خواهیم بود.

ساعت بازدید : 16 الی 22

تاریخ برگزاری : 14 لغایت 17 تیرماه

سالن پروین اعتصامی