ارتباط با کارشناسان...
ارتباط با کارشناسان...
پرمیکس ویتامین E

پرمیکس ویتامین E پرمیکس ویتامین E : ویژگی ها : تأثیر در مکانیسم تنفس سلولی افزیش قدرت جنسی و باروری افزایش قدرت سیستم ایمنی بدن متابولیسم اسیدهای...

پرمیکس ویتامین K3

پرمیکس ویتامین K3 پرمیکس K3 : ویژگی ها : جلوگیری از خونریزی های زیرجلدی و داخل بطنی ترمیم بافت بهبود زمان انعقاد خون جلوگیری از انواع سندرم توام ...

پرمیکس ویتامین D3

پرمیکس ویتامین D3 پرمیکس ویتامین D3 : ویژگی ها : افزایش جذب کلسیم و فسفر بهبود کیفیت و ضخامت پوسته تخم مرغ افزایش قدرت جوجه درآوری جلوگیری از تب ...

پرمیکس B COMPLEX

پرمیکس B COMPLEX پرمیکس B COMPLEX : ویژگی ها : پیشگیری و درمان علائم کمبود ویتامین های گروه B : B1 موثر در سخت کوآنزیم ها B2 بالابردن بازده غذایی ...

پرمیکس ویتامین A

پرمیکس ویتامین A پرمیکس ویتامین A : ویژگی ها : افزایش رشد، رشد طبیعی غشاها و استخوان افزایش باروری و جوجه درآوری شفافیت در پوست و پر افزایش مقاوم...

پرمیکس ویتامین C

پرمیکس ویتامین C پرمیکس ویتامین C : ویژگی ها : افزایش مقاومت بدن بهبود رشد و شکلگیری استخوان و مفاصل کاهش تلفات هنگام استرس گرمایی افزایش طول دور...