ارتباط با کارشناسان...
ارتباط با کارشناسان...
مکمل انتظار زایش

مکمل بافری بهدام رشد (متوسط تولید) و ( مخصوص کارخانجات) محصولی بومی و سازگار با شرایط تغذیه ای و آب و هوایی ایران راه حل مطمئن جهت مقابله با مشکلات م...

مکمل دامی

مکمل دامی مقدار مصرف: - در تلیسه ها و گوساله ها بر حسب نوع جیره غذایی 10-5 کیلوگرم در هر تن کنسانتره - در گاو شیری بر حسب نوع جیره غذایی بین 10-5 کی...

مکمل آنیونی

مکمل آنیونی ما مفتخریم که این مکمل برای اولین بار در ایران توسط این شرکت تولید شده است. وجود 6 نمک آنیونی در مکمل بهدام آنیون سبب کاهش مسمومیت و تعاد...