ارتباط با کارشناسان...
ارتباط با کارشناسان...
نمایشگاه دام ، طیور و آبزیان قزوین 1402

نمایشگاه دام ، طیور و آبزیان قزوین 1402

میزبان شما در نمایشگاه دام ،طیور و آبزیان قزوین هستیم

تاریخ برگزاری: 2 الی 5 آبان ماه

ساعت بازدید : 15 الی 21

مکان: محل دائمی نمایشگاه های بین المللی قزوین