ارتباط با کارشناسان...
ارتباط با کارشناسان...
مکمل معدنی 0/25 درصد مرغ گوشتی

مکمل معدنی 0/25 درصد مرغ گوشتی ویژه نژادهای (راس - کاب - آرین) ویژگی ها : پیشگیری از عوارض کمبود مواد غذایی دستیابی به ضریب تبدیل و افزایش وزن روز...

کنسانتره ویژه مرغ تخمگذار

کنسانتره ویژه مرغ تخمگذار کنسانتره 2/5 - 3 - 3/5 درصد مرغ تخمگذار ویژگی ها : استفاده از برندهای مواد اولیه فرمولاسیون دقیق اسیدهای آمینه جهت ماندگا...