ارتباط با کارشناسان...
ارتباط با کارشناسان...
هشتمین نمایشگاه تخصصی خوراک دام ، طیور و آبزیان FeedExpo

هشتمین نمایشگاه تخصصی خوراک دام ، طیور و آبزیان فیداکسپو FeedExpo1402

هشتمین نمایشگاه تخصصی خوراک دام ، طیور و آبزیان FeedExpo

تاریخ برگزاری: 23 الی 26 آبان ماه

ساعت بازدید: 10 الی 18

مکان: بوستان گفتگو