ارتباط با کارشناسان...
ارتباط با کارشناسان...

نمایشگاه دام و طیور و آبزیان یزد 1401

در یازدهمین نمایشگاه دام و طیور وآبزیان یزد، میزبان شما هستیم.
تاریخ: 24 الی 27 آبان ماه
ساعت بازدید: 16 الی 21
شهرک نمایشگاه های بین المللی استان یزد