ارتباط با کارشناسان...
ارتباط با کارشناسان...
طیور بدون آنتی بیوتیک،

طیور را بدون آنتی بیوتیک چگونه تغذیه کنیم؟

دوره جدیدی آغاز شده است که در آن مرغدار به سمت استفاده از سیستم تولید با آنتی بیوتیک در مقدار محدود یا بدون آنتی بیوتیک در حرکت هستند این برای پرورش دهندگان طیور به معنای تقاضا و جستجو گزینه های ایمن طبیعی و اثبات شده برای مرغ هایشان است.

تقاضای جهانی مصرف کنندگان برای گوشت مرغ بدون آنتی بیوتیک، تأمین کننده های مواد غذایی را تحت فشار قرار داده و آنها نیز تولیدکنندگان را برای تهیه محصولی مطابق با این ویژگیها به چالش می کشند تولید کنندگان در گذشته از کوکسیدیو استاتهای خوراکی برای کنترل کوکسیدیوز و پروتوزوآل و از آنتی بیوتیک ها برای نابودی بیماریهای باکتریایی استفاده می کردند. درمان های شیمیایی در بسیاری از کشورها به ویژه کشورهای اتحادیه اروپا به طور معمول در خوراک بکار گرفته نمیشوند و هم اکنون فقط با صلاحدید دامپزشکان برای کنترل یک بیماری خاص انجام میگیرند به این ترتیب، تولید کنندگان به دنبال گزینه های ایمن طبیعی و اثبات شده هستند.

 

مکمل ویتامینه و معدنی مرغ گوشتی

نسل بعدی مانان الیگوساکاریدها (mannan oligosaccharides)

مانان سرویزیه گزینه های طبیعی غذایی مانند الیگوساکاریدهای (MOS) هستند که از دیواره سلولی مخمر ساکارومایسس (Saccharomyces cerevisiae) (به عنوان مهم ترین مخمر صنعتی برای تولید محصولات بیوشیمیایی) بدست می آید. مانان الیگوساکاریدهای مدتهاست که به دلیل قابلیت جلوگیری از تجمع عوامل بیماری زا در روده مانند انواع سالمونلا و اشرشیاکولی در طیور شناخته شده است. نسل دوم MRF که از مانان الیگوساکاریدهای مشتق شده است غلظت بیشتری دارد و میتواند با غلظت کم در رژیم غذایی طیور با همان مزایا بکار گرفته شود به عنوان مثال در آزمایشاتی که انجام شده اند، اثرات مثبتی در افزایش وزن و ضریب تبدیل خوراک مرغ هایی که به آنها MRF داده شده بود در مقایسه با مرغ هایی که در خوراکشان مکمل وجود

نداشت مشاهده شد. میزان آبکی بودن مدفوع میتواند به عنوان شاخص سلامت مرغها و وضعیت بیماری آنها مورد استفاده قرار گیرد و بستر مرطوب یک مشکل اساسی در تولید تجاری است. پژوهشی نشان داده است که تغذیه مرغ ها با MRF در مقایسه با گروه کنترل که به آنها MRF داده نشده میزان آبکی بودن مدفوع را به طور قابل توجهی بهبود می بخشد و در مرغهایی که با باسیتراسین متیلن دی سالیسیلات تغذیه شده اند از نظر آماری در مقایسه با مرغهایی که به آنها MRF داده شده بود قابل توجه نبود متا آنالیز انجام شده نشان داده است که مصرف MRF به دلیل افزایش قابل توجه در میانگین وزن ۰٫۰۸) (کیلوگرم) و کاهش متوسط ضریب تبدیل خوراک (۰٫۰۳۳) در ارتقا بازدهی مرغ گوشتی مؤثر است. نتایج متاآنالیز برای همه آزمایشاتی که شامل MRF و قابل قیاس هستند نشان میدهند که از نظر آماری عملکرد گروههای مرغ گوشتی که در جیره غذاییشان MRF بوده در مقایسه با گروه هایی که با آنتی بیوتیک تغذیه شده بودند، مشابه بوده و این نشان دهنده پتانسیل جایگزینی آنتی بیوتیکها با گزینه های طبیعی است.

بیماریهای چند عاملی روده در طیور با حذف آنتی بیوتیکهای پیشگیری کننده درمان عفونت های چند عاملی مانند کوکسیدیوز، یک مشکل متداول در پرورش طیور است و شیوع کمپیلوباکتر (Campylobacter) همچنان یک چالش باقی می ماند انواع مختلف انگل تک یاخته ایمریا به مناطق مختلف مخاط روده طيور حمله میکنند و باعث آسیب ساختاری التهاب و افزایش ترشح مخاط میشوند.

چنین آسیبهایی منجر به سوء جذب مواد مغذی اسهال و در موارد جدی، مرگ و میر می شوند. در سطح جهانی تخمین زده می شود که خسارات مالی ناشی از کوکسیدیوز سالانه بیش از ۳ میلیارد دلار باشد. پرورش دهندگان طیور تشویق شده اند با بکارگیری استراتژیهای بهبود یافته مدیریتی و گزینه های طبیعی غذایی مانند MRF همراه با سایر مواد فعال کننده روده، از جمله عصاره های گیاهی، اثرات منفی و خطرات بهداشت عمومی این بیماری ها را کاهش دهند تحقیقات انجام شده نشان داده اند که ترکیبی از MRF و عصاره های گیاهی (MRF-PL) ریزش اوسیت توسط انگل ایمریا را ١٤ درصد کاهش داده است. همچنین ضریب تبدیل خوراک در مرغ های گوشتی را با وجود اینکه قبلا در برابر کوکسیدوز واکسینه شده بودند از ۱،۷۷ به 1،33 بهبود بخشیده است.

با محصولات طیوری بهدام رشد خراسان بیشتر آشنا شوید

بین هیستومونیازیس (Histomoniasis) یکی دیگر از عوامل بیماریزای تک یاخته ای که عمدتا طيور را تحت تأثیر قرار میدهد هیستومونیازیس است که معمولا در بوقلمونها با بیماری سرسیاه (BD) همراه است. انگل تک یاخته هیستوموناس مله اگر یدیس (Histomonas meleagridi)، به همراه اشرشیاکلی منجر به آنترو هپاتیت عفونی می شود که به موجب آن تک یاخته و باکتری در روده تکثیر شده از طریق سکوم وارد جریان خون می شوند و ضایعات بالینی در کبد طیور ایجاد میک ارتباط : تک یاخته ها و باکتری های دیده شده در بیماری سرسیاه نشان میدهد که تعدیل میکروبیوتای روده و ارتقا سلامت کلی آن میتواند

برای جلوگیری و کاهش علائم بالینی و مرگ و میر سودمند باشد. عفونت همزمان ارگانیسم های تک یاخته کوکسیدیوز و بیماری سرسیاه) به دلیل بیماری بالینی، تأثیر اقتصادی شدیدی ایجاد میکند. آزمایش های انجام شده بر روی مرغهای گوشتی آلوده به هیستومونیازیس نشان داده است که MRF و عصاره های گیاهی از داروی متداولی همچون هیستوستات ( Histostat) هم در ضریب تبدیل خوراک و هم میزان مرگ و میر عملکرد بهتری داشته و زخم سکوم و کبد در مرغهای گوشتی را مقدار زیادی کاهش می دهد.

کمپیلوباکتریوس (Campylobacteriosis)

کمپیلوباکتریوس یکی از نگرانی های اصلی سلامت انسان در اثر مصرف لاشههای آلوده است. طیور ممکن است تحت تأثیر این باکتری قرار نگیرند اما معمولاً عامل بیماری زا در روده ی آنها وجود دارد که می تواند در حین فرآوری به گوشت منتقل شود. مطالعات نشان دادند که تغذیه با رژیم های غذایی حاوی MRF به طور قابل توجهی میزان تجمع کامپیلوباکتر را در سکوم مرغ گوشتی کاهش میدهد و در نتیجه افزایش وزن را بهبود میبخشد تصور می شود تأثیر MRF به صورت غیر مستقیم با تغییر در ترکیب باکتریایی و ساختار روده یا با افزایش واکنش سیستم ایمنی باشد.

نتیجه گیری برای پاسخگویی به تقاضای روزافزون رژیم های غذایی بدون آنتی بیوتیک برای طیور به منظور رفع نگرانی های مصرف کنندگان جهانی در رابطه با مقاوم شدن در برابر آنتی بیوتیکها وجود جایگزین های ایمن و طبیعی ضروری است تا به عملکرد، بهداشت و راحتی طیور کمک کند. مطالعات انجام شده بر استفاده از مواد اولیه خوراک طبیعی و ثابت شده همچون MRF و عصاره های گیاهی نشان داده اند این اقدامات برای کنترل بیماری های گوارشی که هم سلامت مرغ و هم سلامت انسان را

به خطر می اندازند مؤثر هستند.

منبع :

جولز تیلور پیکارد (Jules Taylor Pichard) - 2019

Antibiotic free poultry: How to feed them

ترجمه: واحد علمی شرکت سما گستر کهن تامین کننده ماشین آلات روز صنعت خوراک دام طیور و آبزیان