ارتباط با کارشناسان...
ارتباط با کارشناسان...

آقای پرگاله: از زمانی که از محصولات بهدام رشد استفاده میکنیم دامدارها خیلی راضی هستند.

مشتری قدیم و وفادار بهدام رشد خراسان جناب آقای پرگاله از مجموعه ی دشت جوین

تجربه ی 15 سال استفاده از مکمل های دامی و مکمل بافری را با ما به اشتراک میگذارند.

با محصولات دامی بهدام رشد خراسان بیشتر آشنا شوید

برای دیدن ویدیوهای بیشتر کلیک کنید.