ارتباط با کارشناسان...
ارتباط با کارشناسان...

دفع کود از فری استایل با سیستم فلش


فری استایل یک نوع سیستم نگهداری گاو شیری است که در آن گاوها در اتاق های بزرگ و باز با تخت های خشک و راحت قرار میگیرند. این سیستم به گاوها امکان می دهد که به صورت آزاد در اتاق حرکت کنند و به طور دلخواه به دستگاه دوشیدن خودکار بروند. فری استایل مزایایی مانند افزایش رفاه، تولید شیر، سلامت پا و باروری گاوها دارد.

یکی از چالش های فری استایل، جمع آوری و دفع کود گاوها است. کود گاوها می تواند منبعی از بو، آلودگی، بیماری و کاهش کیفیت محیط زیست باشد. برای حل این مشکل، یکی از روش هایی که میتوان از آن استفاده کرد، سیستم فلش است. سیستم فلش یک روشی است که با استفاده از آب فشار قوی، کود گاوها را از راهروهای فری استایل به یک استخر یا لاگون منتقل میکند

سیستم فلش مزایایی مانند کاهش نیروی کار، افزایش تمیزی راهروها و گاوها، کاهش استرس گرمایی و کاهش بیماری های پوستی و پا دارد. سیستم فلش نیازمند تجهیزات و مدیریت مناسب است. برای اجرای سیستم فلش، باید به عواملی مانند منبع آب، ظرفیت ذخیره سازی آب، تعداد و اندازه فلش تانک ها، زمان و مدت فلش، شیب و عرض راهروها، نوع و ضخامت پوشش راهروها، نوع و مقدار کود گاوها و روش جداسازی جامدات از مایعات توجه کرد.

با محصولات دامی بهدام رشد خراسان بیشتر آشنا شوید                         

با مکمل بافری بهدام رشد خراسان بیشتر آشنا شوید

سیستم فلش میتواند با استفاده از آب تازه یا آب بازیافتی از لاگون انجام شود. استفاده از آب بازیافتی میتواند به کاهش مصرف آب و هزینه ها کمک کند. اما باید مراقب بود که آب بازیافتی دارای کیفیت مناسب باشد و حاوی بیماری زا، بو، رسوب و مواد شیمیایی نباشد. برای بهبود کیفیت آب بازیافتی، میتوان از روش هایی مانند تهنشینی، فیلتراسیون، ازنزنی، کلرزنی و غیره استفاده کرد

بنابراین، دفع کود از فری استایل با سیستم فلش یک روشی است که میتواند به بهبود بهداشت و عملکرد گاو شیری کمک کند. این روش نیازمند تجهیزات و مدیریت مناسب است. این روش می تواند با استفاده از آب تازه یا آب بازیافتی انجام شود. این روش می تواند به کاهش مصرف آب و هزینه ها کمک کند. این روش می تواند به کاهش آلودگی محیط زیست کمک کند.

جهت مشاهده ی مطالب بیشتر بر روی لینک کلیک کنید.