استرس گرمایی و نکات مهم مدیریتی در فصل گرما در دامداری ها
 استرس گرمایی و نکات مهم مدیریتی در فصل گرما در دامداری ها

استرس گرمایی و نکات مدیریتی در فصل تابستان در دامداری ها

نکات مدیریتی در فصل تابستان در دامداری ها

1.زمان مناسب شیردوشی

2.استفاده از پروبیوتیک ها و مخمرها

3.نکات مهم در ارتباط با تعریق دام

4.استفاده از مکمل ها و مواد معدنی

5.استفاده از ویتامین ها و نقش آنها

6.تقویت سیستم ایمنی دام

7.کنترل جمعیت مگس ها

8.تبعات منفی استرس گرمایی تا چندین ماه پس از فصل گرما

برای مشاهده ی مطالب بیشتر در ارتباط با استرس گرمایی بر روی لینک کلیک کنید.

اشتراک گذاری: