آموزشی نحوه تشخیص مرغ تخمگذار از غیر تخمگذار
 نحوه تشخیص مرغ تخمگذار از غیر تخمگذار

نحوه تشخیص مرغ تخمگذار از غیر تخمگذار

 

نحوه ی تشخیص مرغ تخم گذار و غیر تخم گذار

1.نکات در ارتباط با ظاهر مرغ تخم گذار

2.نکات در ارتباط با رنگ ساق پا و نوک مرغ تخم گذار

3.نکته ی مهم در ارتباط با فاصله ی دو استخوان در ناحیه ی مقعد مرغ تخم گذار

 

برای مشاهده ی ویدیوی نقش خوراک در سیستم ایمنی مرغ تخم گذار بر روی لینک کلیک کنید.

اشتراک گذاری: