ارتباط با کارشناسان...
ارتباط با کارشناسان...
مکمل آنیونی گاو خشک شرکت بهدام رشد خراسان
مکمل آنیونی گاو خشک شرکت بهدام رشد خراسان

مکمل آنیونی

ما مفتخریم که این مکمل برای اولین بار در ایران توسط این شرکت تولید شده است.

وجود 6 نمک آنیونی در مکمل بهدام آنیون سبب کاهش مسمومیت و تعادل یون ها می شود.

فواید:

جهت پیشگیری از بیماری های متابولیکی پس از زایش مانند تب شیر، کتوز ، جفت ماندگی ، جابجایی شیردان ، منرین پس از زایمان و پرولاپس رحم و کمک به افزایش تولید شیر و کاهش ورم پستان

مقدار و روش مصرف:

برای هر راس گاو 300 گرم روزانه (بهتر است به تدریج وارد جیره گردد و میزان مصرف روزانه یونجه کمتر از 3 کیلوگرم و جو کمتر از 2 کیلوگرم باشد ولی استفاده از سیلاژ ذرت مانعی ندارد)

پاکت ها 10 کیلوگرمی

میزان و زمان شروع مصرف:

دوره زمانی 20 روز قبل از زایش دام

توصیه های مهم:

4 ساعت پس از مصرف نمک های آنیونی PH ادرار باید 5/5 تا 6/5 باشد و بهتر است بای هر راس مقدار 100تا 150 گرم کربنات کلسیم به جیره کلوزآپ اضافه شود.

 

 

برای مشاهده ویدیوی رضایت مشتریان کلیک کنید.

اشتراک گذاری: