مکمل بافری بهدام رشد (پرتولید)
مکمل بافری بهدام رشد (پرتولید)

مکمل بافری بهدام رشد (پرتولید)

محصولی بومی و سازگار با شرایط تغذیه ای و آب و هوایی ایران

راه حل مطمئن جهت مقابله با مشکلات موجود در دامداری

ویژگی‌ها:

افزایش میزان چربی شیر

جایگزین مناسب برای جوش شیرین

افرایش تولید وبهبود کیفیت شیر

کاهش بیماریهای سم و مقابله بااسترس گرمایی

کاهش عوامل متابولیکی مانند اسیدوز ونفخ

کاهش اسهال و نفخ در گوساله ها

افزایش قوام مدفوع و کاهش دانه های شکسته در آن

جذب انواع سموم قارچی و پیشگیری از سقط جنین تغذیه ای

افزایش ماندگاری دام درگله و کاهش هزینه دارویی و دامپزشکی

 

اثر منابع مختلف بافری بر پارامتر های تخمیری شکمبه و تاثیر آن بر عملکرد گاو های شیری هلشتاین

دانلود مقاله (بخش اول)
دانلود مقاله (بخش دوم)

 

مقدار و روش مصرف:

گاو شیری و پرواری :

10 تا 20 کیلوگرم در هر تن خوراک و یا برای هر راس روزانه 100 تا 200 گرم

 

اشتراک گذاری: