کنسانتره 3/5 درصد گوسفندی (آبستن سنگین)

کنسانتره 3/5 درصد گوسفندی (آبستن سنگین)

زمان مصرف:

 30 - 35 روز مانده به زایمان

مزایا:

جلوگیری از بیماری های بعد از زایمان

تقویت دام

کمک به زایمان بره های سالم

میزان مصرف:

35 کیلوگرم در یک تن خوراک

یا 3.5 کیلوگرم در 100 کیلوگرم خوراک

 

برای اطلاعات بیشتر و نحوه ی سفارش با مشاوران ما در بخش فروش تماس داشته باشید.

05136514314-7

اشتراک گذاری: