کنسانتره 3/5 درصد گوسفندی (میش داشتی آبستن سبک)

کنسانتره 3/5 درصد گوسفندی (میش داشتی آبستن سبک)

مخصوص دوره ی آبستن سبک

میزان مصرف:

35 کیلوگرم در یک تن خوراک( کنسانتره + علوفه )

یا 3.5 کیلوگرم در 100 کیلوگرم خوراک

 

پیشنهاد میشود یک ماه آخر از کنسانتره 3.5 درصد آبستن سنگین استفاده شود

 

برای اطلاعات بیشتر و نحوه ی سفارش با مشاوران ما در بخش فروش تماس داشته باشید.

05136514314-7

اشتراک گذاری: