مکمل انتظار زایش

مکمل انتظار زایش

 

مکمل انتظار زایش و یا مکمل کلوز آپ

زمان مصرف:

 20 روز مانده به زایمان

چرا بهتر است قبل از زایمان از این مکمل استفاده کنیم؟

کمک به زایمان راحت تر دام

جلوگیری از سخت زایی دام و تولد گوساله های سالم و قوی

جلوگیری از بیماری های متابولیکی بعد از زایمان مانند : کتوز ، اسیدوز، تب شیر، نازایی ، جفت ماندگی ، برگشتن شیردان

مقدار مصرف:

یک کیلو به ازای هر راس دام استفاده شود

اشتراک گذاری: