پرمیکس ویتامین C

پرمیکس ویتامین C

پرمیکس ویتامین C :

ویژگی ها :

افزایش مقاومت بدن

بهبود رشد و شکلگیری استخوان و مفاصل

کاهش تلفات هنگام استرس گرمایی

افزایش طول دوره تولید و کاهش تخم مرغ شکسته

کاهش خستگی مرغ در قفس

مقدار مصرف : یک کیلوگرم در هر تن خوراک

اشتراک گذاری: