پرمیکس ویتامین A

پرمیکس ویتامین A

پرمیکس ویتامین A :

ویژگی ها :

افزایش رشد، رشد طبیعی غشاها و استخوان

افزایش باروری و جوجه درآوری

شفافیت در پوست و پر

افزایش مقاومت در برابر بیماری ها

مقدار مصرف : یک کیلوگرم در هر تن خوراک

اشتراک گذاری: