پرمیکس  B COMPLEX

پرمیکس B COMPLEX

پرمیکس B COMPLEX :

ویژگی ها :

پیشگیری و درمان علائم کمبود ویتامین های گروه B :

B1 موثر در سخت کوآنزیم ها

B2 بالابردن بازده غذایی و افزایش رشد

B3 تاثیر در متابولیسم قند و چربی و پروتئین، ساخت استیل کولین، مقاومت در برابر عفونت ها، کمک به باروری و جوجه درآوری

B5 سنتز اسیدهای چرب و رشد حیوان

B6  نقش در سیستم آنزیمی بدن

B9 مؤثر در ساخت اسیدهای نوکلئیک، ساخت بعضی از ویتامین ها و اسیدهای آمینه و آنزیم ها

B12 دخالت در ساخت گلبول قرمز،متابولیسم قند و نگهداری بافت عصبی

مقدار مصرف : یک کیلوگرم در هر تن خوراک

اشتراک گذاری: