پرمیکس ویتامین E

پرمیکس ویتامین E

پرمیکس ویتامین E :

ویژگی ها :

تأثیر در مکانیسم تنفس سلولی

افزیش قدرت جنسی و باروری

افزایش قدرت سیستم ایمنی بدن

متابولیسم اسیدهای آمینه

جلوگیری از دیسیتروفی عضلانی و خیز زیرجلدی در طیور

جلوگیری از التهاب بافت چربی و پوکی استخوان

مقدار مصرف : یک کیلوگرم در هر تن خوراک

اشتراک گذاری: