مکمل معدنی 0/25 درصد مرغ گوشتی شرکت بهدام رشد خراسان
مکمل معدنی 0/25 درصد مرغ گوشتی شرکت بهدام رشد خراسان

مکمل معدنی 0/25 درصد مرغ گوشتی

ویژه نژادهای

(راس - کاب - آرین)

ویژگی ها :

پیشگیری از عوارض کمبود مواد غذایی

دستیابی به ضریب تبدیل و افزایش وزن روزانه مطلوب

بهبود وضعیت تولید و رشد مناسب جوجه ها

مقدار مصرف = 2/5 کیلوگرم در تن خوراک

 

برای اطلاعات بیشتر و نحوه ی سفارش با مشاوران ما در بخش فروش تماس داشته باشید.

05136514314-7

اشتراک گذاری: