تخصص​ ما تولید مکمل‌های دام و طیور است.

محصولات شرکت بهدام رشد خراسان

محصولات دام سنگین

مکمل بافری بهدام رشد

مکمل آنیونی

جهت پیشگیری از بیماریهای متابولیک پس از زایش و همچنین: - تب شیر - جفت ماندگی - جابجایی شیردان - پرولاپس رحم - متریت پس از زایش - کتوز نحوه عملکرد مکمل آنیونی: مکمل آنیونی به جهت دارا بودن چندین ملح آنیونی سبب ایجا اختلاف کاتیونی – آنیونی ((S-2+Cl-) – ((DCAD:(Na++K+ منفی در جیره و اسیدوز متابولیک خفیف در دام شده که خود موجب فعال ماندن سیستم هموستاز کلسیم و افزایش حساسیت بافتها به PTH (هورمون پاراتورمون) در شروع شیرواری در بدن می گردد و دام از این طریق استرس ناشی از کاهش ناگهانی کلسیم پلاسما را تحمل می کند. ویژگی منحصر به فرد مکمل بهدام آنیون: وجود 6 نمک آنیونی در مکمل بهدام آنیون سبب کاهش پتانسیل مسمومیت زایی کاتیونهای همراه نمکهای موجود در مکمل (...،NH4+،Mg+2) می گردد. استفاده از چند نمک آنیونی،مانع بهم خوردن تعادل یونی بدن می گردد. میزان و زمان شروع مصرف: روزانه 350-250 گرم برای هر راس گاو، از 25-20 روز قبل از زایمان تا زمان زایش

مکمل‌های سفارشی گاو شیری

مکمل غذایی دام (فرمول دامپزشکی)

رشد روز افزون جوامع بشری و نیاز بشر به تامین شیر و گوشت ،انسان را بر آن داشت تا با کمک علم ژنتیک دامی را بوجود آورد که در کمترین زمان بیشترین بهره وری را داشته باشد. لذا اصلاح نژاد دامها باعث ایجاد دامهایی با تولید بالا شد. تولید بالا در دامها مستلزم دریافت عناصر ضروری می باشد که بخشی از آن توسط مواد غذایی روزانه جذب و مابقی توسط مکملهای غذایی تامین می شود. موارد مصرف مکملهای غذایی دام: - پیشگیری ازبروز بسیاری از بیماریهای متابولیک و اورام پستان - کمک به جذب بهینه مواد مغذی خوراک - افزایش توان تولید و ماندگاری دام در گله - بهبود وضعیت تولید مثل و آبستنی در گله - کمک به بهینه شدن تولید شیر - کمک به رشد و نمو جنین - پیشگیری از گند خواری - بهبود عملکرد دام مقدار مصرف: - در تلیسه ها و گوساله ها برحسب نوع جیره غذایی 15-7 کیلوگرم در هر تن کنسانتره - در گاو شیری بر حسب نوع جیره غذایی بین 20-15 کیلوگرم در هرتن کنسانتره - در گوسفند و بز برحسب نوع جیره غذایی بین 30-20 گرم به ازای هر راس

مکمل سفارشی ۴٪ متوسط تولید دام سنگین شیری و پرواری

مناسب برای گاوهای شیری متوسط و پر تولید

مکمل سفارشی ۴٪ پرتولید دام سنگین

مکمل سفارشی ۵٪ گاو شیری

میزان مصرف ۵۰ کیلو در یک تن کنسانتره

مکمل سفارشی زایمان (کلوزآپ)

میزان مصرف یک کیلو برای یک راس گاو ۲۰ روز مانده به زایش +۵ کیلو کنسانتره شیری که پس از زایش به گاو داده می‌شود بدون نمک کربنات و مکمل

محصولات دام سبک


مکمل بافری بهدام رشد

مکمل آنیونی

جهت پیشگیری از بیماریهای متابولیک پس از زایش و همچنین: - تب شیر - جفت ماندگی - جابجایی شیردان - پرولاپس رحم - متریت پس از زایش - کتوز نحوه عملکرد مکمل آنیونی: مکمل آنیونی به جهت دارا بودن چندین ملح آنیونی سبب ایجا اختلاف کاتیونی – آنیونی ((S-2+Cl-) – ((DCAD:(Na++K+ منفی در جیره و اسیدوز متابولیک خفیف در دام شده که خود موجب فعال ماندن سیستم هموستاز کلسیم و افزایش حساسیت بافتها به PTH (هورمون پاراتورمون) در شروع شیرواری در بدن می گردد و دام از این طریق استرس ناشی از کاهش ناگهانی کلسیم پلاسما را تحمل می کند. ویژگی منحصر به فرد مکمل بهدام آنیون: وجود 6 نمک آنیونی در مکمل بهدام آنیون سبب کاهش پتانسیل مسمومیت زایی کاتیونهای همراه نمکهای موجود در مکمل (...،NH4+،Mg+2) می گردد. استفاده از چند نمک آنیونی،مانع بهم خوردن تعادل یونی بدن می گردد. میزان و زمان شروع مصرف: روزانه 350-250 گرم برای هر راس گاو، از 25-20 روز قبل از زایمان تا زمان زایش

مکمل سفارشی گوسفندی

مکمل سفارشی گوسفندی با فسفر ۳۰، فسفر ۶۰و فسفر ۹۰ قابل عرضه است.

مکمل غذایی دام (فرمول دامپزشکی)

رشد روز افزون جوامع بشری و نیاز بشر به تامین شیر و گوشت ،انسان را بر آن داشت تا با کمک علم ژنتیک دامی را بوجود آورد که در کمترین زمان بیشترین بهره وری را داشته باشد. لذا اصلاح نژاد دامها باعث ایجاد دامهایی با تولید بالا شد. تولید بالا در دامها مستلزم دریافت عناصر ضروری می باشد که بخشی از آن توسط مواد غذایی روزانه جذب و مابقی توسط مکملهای غذایی تامین می شود. موارد مصرف مکملهای غذایی دام: - پیشگیری ازبروز بسیاری از بیماریهای متابولیک و اورام پستان - کمک به جذب بهینه مواد مغذی خوراک - افزایش توان تولید و ماندگاری دام در گله - بهبود وضعیت تولید مثل و آبستنی در گله - کمک به بهینه شدن تولید شیر - کمک به رشد و نمو جنین - پیشگیری از گند خواری - بهبود عملکرد دام مقدار مصرف: - در تلیسه ها و گوساله ها برحسب نوع جیره غذایی 15-7 کیلوگرم در هر تن کنسانتره - در گاو شیری بر حسب نوع جیره غذایی بین 20-15 کیلوگرم در هرتن کنسانتره - در گوسفند و بز برحسب نوع جیره غذایی بین 30-20 گرم به ازای هر راس

مکمل سفارشی ۳.۵٪ گوسفندی ۱

*کنسانتره ۳/۵٪ گوسفندی «۱» میزان مصرف ۳/۵ کیلو در ۱۰۰ کیلو مواد دانه‌ای مانند جو، ذرت، سویا و غیره و نیاز به اضافه کردن چیز دیگری مانند مکمل، نمک، جوش نمی‌باشد. کیسه‌های ۳۰ کیلویی

مکمل سفارشی ۳.۵٪ گوسفندی ۲

مکمل سفارشی ۳.۵٪ گوسفندی آبستن سنگین

مکمل فلاشینگ ۳.۵٪

میزان مصرف ۳.۵ کیلو در ۱۰۰ کیلو کنسانتره و مواد دانه‌ای. کیسه های ۲۵ کیلویی

محصولات طیوری

کنسانتره ۳.۵ ٪مرغ تخمگذار

مکمل ویتامینه ۰.۵٪ مرغ گوشتی

پرورش صنعتی و متراکم طیور گوشتی از یک طرف سبب افزایش میزان استرس و حساسیت نسبت به بیماریها و ازطرفی افزایش احتیاجات مواد معدنی و ویتامینه در این طیور شده است.لذا بکارگیری طیف گسترده و کاملی از مواد مغذی در طیور گوشتی سبب حفظ یکپارچگی وبهبود وضعیت فیزیولوژیکی بدن می گردد. موارد مصرف مکمل گوشتی 5/0 درصد مرغ گوشتی: - پیشگیری از عوارض کمبود مواد مغذی - دستیابی به ضریب تبدیل و افزایش وزن روزانه مطلوب - بهبود وضعیت تولید و رشد مناسب و متعادل جوجه ها مقدار مصرف: - 5 کیلوگرم(5/2 کیلوگرم مکمل ویتامینه+5/2 کیلوگرم مکمل معدنی) در هرتن خوراک

مکمل ویتامینه ۰.۵٪ مرغ تخمگذار

پرمیکس ویتامین‌های A,D3,E,K3

پرمیکس C

محصولات شترمرغ


مکمل اختصاصی شترمرغ

دکتر مهدی صدیقی

" ما می‌خواهیم مشکلات دامدارانمان را کم کنیم، با استفاده از مکمل بافری بهدام رشد حقیقتاً می‌توانیم کمک موثری به این جامعه محترم و زحمتکش بنمایم.".

مسئول فنی شرکت بهدام رشد خراسان