نمایشگاه بین‌المللی دام و طیور کرمان

این نمایشگاه در محل دائمی نمایشگاه های بین المللی جنوب شرق در کرمان برگزار شد از تاریخ ۸ تا ۸ آذرماه ۱۳۹۸ که شرکت بهدام رشد خراسان با محصول ویژه‌ی خود مکمل بافری بهدام رشد در این نمایشگاه حضور داشت.