نمایشگاه بین‌المللی دام، طیور زنجان

این نمایشگاه از تاریخ ۱۴ لغایت ۱۷ آبان ماه ۱۳۹۸ برگزار شد که غرفه شرکت بهدام رشد خراسان با حضور جناب دکتر مهدی صدیقی با استقبال بسیار زیادی روبه رو شد.