نمایشگاه بین‌المللی دام و طیور اراک

نمایشگاه بین‌المللی دام وطیوردر استان مرکزی شهر اراک از تاریخ ۲۶ الی ۲۹ شهریور ماه که درغرفه پنجم، سالن پارس، محل دائمی نمایشگاه های بین‌المللی استان مرکزی برگزار شد. در طی برگزاری این نمایشگاه جناب دکتر صدیقی بازدیدی از کارخانجات خوراک دام شهر خمین داشتند.